Onze manier van werken

Fase 1

Onze manier van werken start altijd met een gesprek. Samen kom je tot een concretisering van de opdracht. De wensen van de opdrachtgever staan daarbij centraal.

Van de te leveren dienst of het product wordt gedefinieerd:

  • Doel: wat wil je bereiken?
  • Doelgroep: wie ga je benaderen?
  • De mededeling: wat wil je zeggen?
  • De sterke kanten van de dienst of het product moeten duidelijk zijn.

Hoe we deze boodschap gaan brengen kan pas daarna worden beantwoord:

  • De middelen: welke media?
  • De uitstraling: vorm, kleur enzovoort.

Op basis van bovenstaande beslissingen wordt een kostenraming gemaakt. Na akkoord volgt fase 2

Fase 2

Dit is de conceptfase, waarin ideeën bedacht en weer verworpen worden. Uiteindelijk zal een passend geheel in schetsvorm gepresenteerd worden.

Het basisidee of concept dient goedkeuring te krijgen, waarna met de uitwerking gestart kan worden. Ofwel we gaan over tot fase 3.

Fase 3

Eventuele fotografie dient in deze fase te gebeuren. Zolang het concept niet wordt aangetast kan met de uitvoering nog veel worden 'gespeeld' wat betreft vorm en kleur.
Deze fase dient om de definitieve vorm en uitvoering te vinden.

Fase 4

Hierin zetten we de puntjes op de i. Inmiddels is de definitieve vorm bekend en kan de drukker of andere uitvoerder worden ingeseind over de specificaties van de opdracht die eraan gaat komen.

Alle details worden nagelopen, tekstcontrole uitgevoerd door de opdrachtgever en laatste wijzigingen aangebracht.

Na goedkeuring van de laatste proef door de opdrachtgever worden alle documenten nog door ons nagelopen op technische mankementen.

Alles wordt verzameld, op schijf gezet en gaat met een duidelijke opdracht naar de drukker. In huis wordt alles netjes gearchiveerd.

Fase 5

Tijdens het drukproces vinden door ons eventueel nog controles plaats op kleur. Na goedkeuring door ons mag de drukker het product afleveren op het afgesproken adres.