P

Pantone®kleur

Het Pantone® Matching System is een systeem waarbij door middel van een nummer een kleur vrij objectief benoemd kan worden.
Er zijn waaiers te koop waarbij behalve de kleurnummers ook het recept voor het maken van de Pantone®kleur voor de drukkerij is aangegeven. In meeste DTP-software is het gebruik van Pantone®kleuren geïntegreerd. Met deze Pantone® inkten kunnen we toch 1 of meer kleuren aanbrengen in bijvoorbeeld handelsdrukwerk, zonder steeds van  het duurdere full color drukwerk gebruik te hoeven maken.
 

PDF

Een bestand weggeschreven in dit formaat kan op elke computer bekeken worden, mits het gratis programma Adobe® Reader is geïnstalleerd (www.adobe.com). Het zou gaan zorgen voor het papierloze kantoor. Dit is niet uitgekomen, maar het heeft er – samen met het grootschaliger gebruik van internet en breedbandverbindingen – wel voor gezorgd dat meer (druk)proeven digitaal over en weer gezonden worden tussen computers zonder dat er papieren proeven gemaakt worden. Pas in het allerlaatste en defintieve stadium wordt dan een proefprint gemaakt voor de drukker als kleurreferentie. Ook veel handleidingen van apparaten die iets met computers te maken hebben, zoals digitale camera's, zijn tegenwoordig alleen als PDF-bestand beschikbaar. De gebruiker kan ze zelf uitprinten als hij dat makkelijker vindt.
 

Picapunt

1 punt is 0,35146 mm
Bij een 10 punts letter is de afstand tussen de bovenkant van een stokletter en de onderkant van een staartletter dus 3,5146 mm.
 

Pregen

Een beeld en/of tekst afgedrukt zonder inkt en met behulp van een stempel, waardoor een reliëf in het papier ontstaat. Het kan gebruikt worden als veiligheidskenmerk bij drukwerk met waarde zoals cadeaubonnen en dergelijke.