O

Offsetdruk

Een vlakdruktechniek die is gebaseerd op het chemische principe dat vet (inkt) en water elkaar afstoten. 
 

Opaciteit

Ondoorschijnendheid van papier. Hoe hoger de opaciteit, hoe minder het papier doorschijnt.
 

Opdikking van papier

Twee papiersoorten met dezelfde dikte hebben niet altijd hetzelfde gramgewicht. Dit komt door de opdikking van het papier. Het opdikkingsgetal van papier wordt verkregen door dikte en gramgewicht op elkaar te delen. Met het opdikkingsgetal kan men bijvoorbeeld de dikte van een te maken boek uitrekenen.